Ordinært Årsmøte i Oppdal IL

Postet av Oppdal IL den 9. Mar 2024

Tidspunkt: mandag den 18.03.2024 kl 20:00.

Sted: Klubbhuset

Årsmeldinger, regnskap og andre relevante dokumenter legges ut her når de er tilgjengelige.


OIL HOVEDLAGET - 2023 Årsmøte - Innkalling og saksliste.pdf

OIL HOVEDLAGET - 2023 Årsmelding Oppdal Idrettslag.pdf

OIL HOVEDLAGET - Årsoppgjør 2023 - (13.03.2024 11_06).pdf

OIL HOVEDLAGET - Årsoppgjør 2023 - (18.03.2024 13_43).pdf

Oppdal IL - Revisors beretning for 2023.pdf

Organisasjonsplan OIL.pdf

Klubbhus Oppdal IL.pdf

Oppdal Alpin - Årsmelding - 2023.docx.pdf

Oppdal Alpin Klubb - Resultatregnskap 2023.pdf

Oppdal Ski og skiskyting - Årsmelding 2023.pdf

Oppdal Ski og Skiskyting - 2023 Årsregnskap.pdf

OPPDAL IL - HÅNDBALLGRUPPA - ÅRSMELDING.pdf

OPPDAL IL - HÅNDBALLGRUPPA - ÅRSMØTEPROTOKOLL.pdf

OPPDAL IL - HÅNDBALLGRUPPA - REGNSKAP.pdf

Tennis - Årsmøte - 2024.pdf

Tennis - Prosjektplan og økonomi - 2024.pdf

Hockey - Årsmøte 2024.pdf

Hockey - Årsoppgjør 2023 - (13.03.2024 17_32).pdf

Gardinakrobatene - Årsmelding - 2023.pdf

Allidrett para - Årsmelding.pdf

Basket Protokoll årsmøte.pdf

Basket Årsoppgjør 2023 - (13.03.2024 17_21).pdf

Basket 2023 - Styrets årsberetning.pdf

Freeski Årsmelding 2023.pdf

Freeski Årsrapport OIL 2023.pdf

Fotball - Årsoppgjør 2023 - OIL FOTBALLGRUPPA (14.03.2024 18_06).pdf
Ordinært Årsmøte i Oppdal IL

Postet av Oppdal IL den 27. Jan 2023

Tidspunkt: mandag den 27.03.2023 kl 20:00.

Sted: Tidtakerbua ved sentralskoleanlegget


Årsmøte 2022 - Innkalling og saksliste.pdf

Årsmelding Oppdal Idrettslag for 2022.pdf

Organisasjonsplan OIL.pdf

Valgkomiteens instilling til styre i Oppdal IL hovedlaget.pdf

Spesifisert Årsregnskap 2022 Oppdal Idrettslag - Hovedlaget.pdf

Årsregnskap 2022 Oppdal Idrettslag - Hovedlaget.pdf

Årsmelding 2022 - OIL Ski og skiskyting.pdf

Protokoll - årlig møte for 2022, OIL Fotball.pdf

Resultatrapport 2022 og budsjett 2023. Oppdal IL Fotball..pdf

Resultatregnskap og balanse 2022. Oppdal IL Fotball..pdf

Årsmelding 2022 - OIL-Fotball.pdf

Årsmelding for lag Oppdal IL Fotball.pdf

Årsregnskap OIL - Håndball 2022.pdf

Håndball - Årsmelding 22 og protokoll årsmøte..pdf

Rask årlig rapport for Oppdal Hockey.pdf

Oppdal hockey - oversikt 2022.pdf

Årsregnskap OIL - Freeski.pdf

Årsberetning 2022 OIL Freeski.pdf

Ekstraordinært årsmøte

Postet av Oppdal IL den 11. Jan 2023

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Oppdal IL Hovedlaget

Sted: Tidtakerbua ved sentralskoleanlegget.

Dato: Mandag 13 februar 2023, klokken 20:00 – 21:00.

 

Styret i Oppdal IL hovedlaget innkaller til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med fotballhallprosjektet og et ønske fra fotballgruppa om at laget etableres som et eget idrettslag under Oppdal IL.

 

Det foreslås følgende: Fotballgruppa etableres som et eget idrettslag under idrettslagsalliansen Oppdal IL. Årsmøtet i Oppdal IL gir styret fullmakt til å inngå avtale mellom Oppdal IL og OIL fotball, der avtalen skal regulere overføring av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fotballgruppa i dag råder over i Oppdal IL til OIL Fotball som egen juridisk enhet.

 

Styret i OIL ønsker også å velge en ny representant til styret i samme møte

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saker meldes til fungerende leder innen 30. januar 2023 og disse sendes skriftlig  per e-post til bb@aktiv.no Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til ekstraordinært årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før møtet på idrettslagets nettsider , det vil si senest  6. januar 2023.

Foreløpig saksliste:


1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medlemmer til å skrive under  protokollen
4. Fotballgruppa etableres som et eget allianseidrettslag under Oppdal IL.
5. Valg av ny styremedlem
6. Evt.


For å kunne møte, samt avgi stemme må du være innmeldt som medlem i Oppdal idrettslag, samt at medlemskap i Oppdal IL skal være betalt.


Vel møtt!
Årsmøte i OIL 2022

Postet av Oppdal IL den 28. Feb 2022

Det innkalles til årsmøte i OIL mandag 21. mars 2022, klokka 20.00 - 22.00.

Møte vil bli avholdt i 2. etasje i Sportshallen 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside senest én uke før årsmøtet.


Årsmøte 2021 - Innkalling og saksliste.pdf

Forslag til behandling, Årsmøte OIL 2022.pdf

Styrets forslag og innstilling til sak 8 (1-3).pdf

Årsregnskap 2021 OIL-hovedlaget.pdf

Årsresultat 2021 OIL Hovedlaget felles.pdf

Uttalelse til regnskapet for 2021.pdf

Organisasjonsplan OIL.pdf

Klubbhåndbok OIL 23.03.2020.pdf

16.11.2021 Lovnorm-for-idrettslag.pdf

NIF Dugnadsveileder.pdf

Årsmelding Oppdal Idrettslag for 2021.pdf

2021 Årsregnskap OIL Volleyball.pdf

Bilag 2021 OIL volleyball.pdf

Årsmelding 2021OIL Fotball.pdf

Årsmelding fra lag 2021 Fotball.pdf

2021 Årsregnskap OIL Fotball - resultatrapport.xls.pdf

2021 Årsregnskap OIL Fotball - balanserapport.xls.pdf

OIL Fotball budsjett-2022.pdf

Protokoll årsmøte 2021OIL Fotball.pdf

2021 Basket - Styrets årsberetning.pdf

Regnskap 2021 OIL Basket.pdf

2021 Freeski - Styrets årsberetning.pdf

Regnskap 2021 OIL Freeskil.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin Årmøte 2021.pdf

Balanseregnskap Oppdal Alpin Klubb 2021.pdf

Resultatregnskap Oppdal Alpin Klubb 2021.pdf

Årsmelding 2021 Oppdal IL Ski og Skiskyting.pdf

2021 Åsregnskap OIL Ski og skiskyting.pdf

OIL Ski og skiskyting Budsjett-2022.pdf

Årsmelding Oppdal Skøyter og Hockey OIL.pdf

2021 Årsregnskap OIL - Skøyter og Hockey.pdf

Årsmelding håndball år 2021.pdf

Regnskap håndball år 2021.pdf
Allidrett-Para

Postet av Oppdal IL den 27. Aug 2021

Allidrett-Para er et eget basistreningstilbud i Oppdal for syns-, hørsel- og bevegelseshemmede i alderen 10-30år. Denne treningen er for deg som ønsker å starte med en aktivitet eller idrett, eller for deg som allerede holder på med en idrett. Det skal være en felles møteplass på tvers av ulike idretter hvor barn og unge voksne kan møtes for felles styrke- og basistrening.

Ingrid Jære Stavik er gruppas hovedtrener og turnusfysioterapeut er med som hjelpetrener.

Dato/tid: Onsdager kl. 17.00-18.00.

Sted: Sportshallen.

Pris: kr. 300,- per semester.

Påmelding/mer info:

Kari B. Tronsgård, Leder Med.rehab

Mobil: 97079815

E-post: kari.tronsgard@oppdal.kommune.no