Styret (2020/2021) består av

Leder Anne Stine Mathisen 95231240
Nestleder Katrine Granviken
Kasserer Ragnhild Hoel
Arrangementsansvarlig Olve Haugen

Trening - og park ansvarlig Balder Gormssønn


Epost til styret oppdalfreeski@gmail.com