Årsmøte i OIL 2022

Postet av Oppdal IL den 28. Feb 2022

Det innkalles til årsmøte i OIL mandag 21. mars 2022, klokka 20.00 - 22.00.

Møte vil bli avholdt i 2. etasje i Sportshallen 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside senest én uke før årsmøtet.


Årsmøte 2021 - Innkalling og saksliste.pdf

Forslag til behandling, Årsmøte OIL 2022.pdf

Styrets forslag og innstilling til sak 8 (1-3).pdf

Årsregnskap 2021 OIL-hovedlaget.pdf

Årsresultat 2021 OIL Hovedlaget felles.pdf

Uttalelse til regnskapet for 2021.pdf

Organisasjonsplan OIL.pdf

Klubbhåndbok OIL 23.03.2020.pdf

16.11.2021 Lovnorm-for-idrettslag.pdf

NIF Dugnadsveileder.pdf

Årsmelding Oppdal Idrettslag for 2021.pdf

2021 Årsregnskap OIL Volleyball.pdf

Bilag 2021 OIL volleyball.pdf

Årsmelding 2021OIL Fotball.pdf

Årsmelding fra lag 2021 Fotball.pdf

2021 Årsregnskap OIL Fotball - resultatrapport.xls.pdf

2021 Årsregnskap OIL Fotball - balanserapport.xls.pdf

OIL Fotball budsjett-2022.pdf

Protokoll årsmøte 2021OIL Fotball.pdf

2021 Basket - Styrets årsberetning.pdf

Regnskap 2021 OIL Basket.pdf

2021 Freeski - Styrets årsberetning.pdf

Regnskap 2021 OIL Freeskil.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin Årmøte 2021.pdf

Balanseregnskap Oppdal Alpin Klubb 2021.pdf

Resultatregnskap Oppdal Alpin Klubb 2021.pdf

Årsmelding 2021 Oppdal IL Ski og Skiskyting.pdf

2021 Åsregnskap OIL Ski og skiskyting.pdf

OIL Ski og skiskyting Budsjett-2022.pdf

Årsmelding Oppdal Skøyter og Hockey OIL.pdf

2021 Årsregnskap OIL - Skøyter og Hockey.pdf

Årsmelding håndball år 2021.pdf

Regnskap håndball år 2021.pdf